Studio Bambini to pasja kształtowania małego i dużego człowieka, inspirowania do harmonijnego rozwijania ciała i umysłu. To przestrzeń, w której dziecko, rodzic, opiekun, oraz nauczyciel otrzyma narzędzia do realizowania siebie, przekraczania nieznanych granic, poznawania sposobów umiejętnego kreowania osobowości. Studio Bambini powstało przede wszystkim dla dziecka. Wszelkie działania podejmowane w pracowni edukacyjnej dążą do tego, aby dzieciństwo było szczęśliwe, spełnione, pełne odkrywania i poznawania. Zajęcia w Studio Bambini to inwestycja na całe życie.
Studio Bambini to nowa jakość zajęć dla dzieci i dorosłych, dająca inspiracje do samorozwoju człowieka w każdym wieku. Pracownia edukacyjna oferuje zajęcia, warsztaty dla dzieci od urodzenia do wieku szkolnego, także warsztaty i kursy dla rodziców oraz nauczycieli. Dzięki bogatej ofercie zajęć, każdy znajdzie coś dla siebie.

REGULAMIN ZAJĘĆ STUDIO BAMBINI

 1. Organizatorem zajęć jest Modern Projekt Karolina Roman.

 1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i dorośli.

 1. Zajęcia mają na celu inspirować do harmonijnego rozwoju całego organizmu i umysłu dziecka oraz dorosłego, wspierają naturalny rozwój dziecka. Propagują zdrowy styl życia, oraz mają na celu wpajanie wartości wyższych. Zajęcia wspierają kreatywną twórczość i ekspresję.

 1. W zajęciach dla dzieci do 3-go roku życia rodzice aktywnie uczestniczą z dziećmi- bawią się z nimi, śpiewają piosenki, ćwiczą, malują.

 1. Zajęcia Modern Projekt mają charakter świecki, kierują się tolerancją wobec innych kultur.

 1. Zapisy na zajęcia trwają nie później niż dzień przed ich terminem.

 1. W przypadku zajęć, w których nie uczestniczy opiekun prawny dziecka, należy podać swoje dane teleadresowe, wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem przy przyprowadzeniu dziecka, podać imię i nazwisko, nr dokumentu osoby, która odbierze dziecko.

 1. Przed przystąpieniem do zajęć, rodzic ma obowiązek uzupełnić formularz z danymi niezbędnymi do zajęć i dla bezpieczeństwa dziecka.

 1. Rodzice, opiekunowie, uczestnicy zajęć mają obowiązek poinformować osobę prowadzącą zajęcia o stanie zdrowia i o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (swoich i dziecka) przed przystąpieniem do zajęć. Bez informacji, osoba prowadząca zajęcia zakłada, iż dziecko jest zdrowe.

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy być odpowiednio przygotowanym- wymienione rzeczy potrzebne do zajęć są w opisie zajęć na stronie www.studiobambini.pl.

 1. Przed rozpoczęciem zajęć należy przychodzić nie wcześniej niż 15 min, oraz opuszczać lokal po zajęciach nie później niż 15 min.

 1. Za każde 15 min opóźnienia w odbiorze dziecka po zajęciach do ceny zajęć doliczane są koszty opieki w wysokości 10 zł (za każde rozpoczęte 15 min).

 1. Na zajęcia można wykupić karnety, lub wykupić jednorazowe wejście.

 1. Kolejny karnet jest wykupywany przed zajęciami.

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest opłacane przed zajęciami.

 1. Ceny zajęć są ustalone na stronie www.studiobambini.pl .

 1. Zajęcia nie zrealizowane z powodu nieobecności pedagoga odbędą się w innym terminie, lub nastąpi zwrot pieniędzy.

 1. Przy wykupieniu karnetu jest możliwa 1 nieobecność.

 1. W przypadku nieobecności dziecka należy poinformować Modern Projekt najpóźniej dzień przed zajęciami drogą sms, lub e-mailową, inaczej nie ma możliwości „odpracowania” jej/ przeniesienia kwoty na następny miesiąc.

 1. Nieobecność należy odpracować w innej równoległej grupie, lub jeżeli nie istnieje równoległa grupa kwota odejmowana jest  z karnetu z następnego miesiąca. Przy większej ilości nieobecności niż 1, nie ma możliwości odpracowania ich w równoległej grupie, lub odciągnięcia kwoty z karnetu z kolejnego miesiąca, zwrotu pieniędzy.

 1. Powiadomienie o zmianie terminu zajęć następuje drogą sms, lub e-mailową.

 1. W przypadku nie przestrzegania regulaminu zajęć opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.

 1. W przypadku kursów dla dorosłych po otrzymaniu informacji zwrotnej o wpisaniu na listę uczestników wpłata w ciągu 5 dni wpisowego. Wpłata pozostałej części kwoty najpóźniej następuje dwa tygodnie przed terminem szkolenia.

 1. W razie zniszczeń mienia Modern Projekt, lub mienia znajdującego się w lokalu, w którym odbywają się zajęcia, pełną odpowiedzialność finansową ponosi rodzic, opiekun, pełnoletni uczestnik zajęć.

 1. W przypadku zabrudzenia odzieży, ciała dziecka, lokalu (np. fekaliami, jedzeniem)
  w trakcie obecności rodzica, rodzic ma obowiązek posprzątać po dziecku, umyć dziecko.

 1. Podczas zajęć obowiązują wyłączone telefony, zakaz filmowania zajęć, oraz publikacji zdjęć z innymi dziećmi z zajęć Studio Bambini.

 1. Osoby, których zachowanie, stan zdrowia, kondycja psychiczna i fizyczna zagraża bezpieczeństwu innych uczestników zajęć, nie mogą uczestniczyć w zajęciach
  w Modern Projekt.

 1. Obowiązuje zakaz uczestnictwa osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
  i innych środków odurzających.

 1. W lokalu, gdzie odbywają się zajęcia Modern Projekt obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, innych środków odurzających oraz palenia wyrobów tytoniowych.

 1. Obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów.

 1. W przypadku nie stosowania się do regulaminu prowadzący zajęcia ma prawo do upomnienia uczestnika, zakazania chwilowego uczestniczenia w aktywności, może poprosić o wyjście do poczekalni, a w przypadku skrajnego łamania regulaminu nakaże opuścić lokal.

 1. W przypadku nagłych wypadków- zagrożenia zdrowia, życia, niebezpieczeństwa pożarowego, itp. prowadzący zajęcia ma obowiązek koordynować akcję ratunkową, ewakuację.

 1. W przypadku nagłych wypadków- zagrożenia zdrowia, życia, pożarowego, itp. rodzic ma obowiązek czynnej pomocy w akcji ratunkowej, ewakuacji.

 1. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą na zasadzie mediacji lub przez Sąd Rejonowy w Piasecznie.

 1. Regulamin Modern Projekt obowiązuje od 1 września 2016 roku.

Modern Projekt
Karolina Roman

Copyright Nazwa.pl